www.deutschklub.tk

Sie sind nicht verbunden. Loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich

VN - Ao: Se cong nhan bang cap cua nhau

Nach unten  Nachricht [Seite 1 von 1]

Tan_Kiem

Tan_Kiem
Moderator
Moderator
Bộ trưởng Gio dục-Đo tạo Nguyễn Minh Hiển v b Elisabeth Gehrer, Bộ trưởng Bộ Gio dục, Văn ha v Khoa học Cộng ha o đ hội đm v k kết Bản ghi nhớ về Hợp tc gio dục giữa Việt Nam v Cộng ho o.

Bản ghi nhớ gồm 6 điều, trong đ khẳng định xem xt cc điều kiện về việc cng nhận tương đương bằng cấp đo tạo, học vị v học hm; ủng hộ sự hợp tc trực tiếp giữa cc trường đại học v cc cơ sở nghin cứu khoa học; tạo điều kiện cho cc họat động của mạng lưới Tổ chức lin kết đại học chu u-Đng Nam (ASEA-UNITET).

Pha o đề nghị hỗ trợ ti liệu giảng dạy cho cc cơ sở đo tạo chnh quy c dạy ngoại ngữ l tiếng Đức; phối hợp với cc đối tc Việt Nam tổ chức cc buổi hội thảo ngắn về đất nước o tại Việt Nam.

Tại cuộc hội đm, đon Bộ Gio dục, Văn ha v Khoa học Cộng ha o đ đề nghị đẩy mạnh tiến trnh cng nhận bằng cấp giữa hai bn bằng cch lập 1 Uỷ ban hoạt động trong 1 năm để ra văn bản thỏa thuận. Pha o cử chuyn gia sang giảng dạy văn ha, ngn ngữ, m nhạc trong 3 năm bắt đầu từ 2006-2007. Hiện tại mỗi năm o dnh cho Việt Nam 2 suất học bổng, sắp tới sẽ tăng ln 4 suất.

Đon Bộ Gio dục Đo tạo Việt Nam đề nghị Cộng ha o tạo điều kiện giảm li suất, tăng mức độ ưu đi đối với vốn ODA dnh cho gio dục Việt Nam; Bộ Cng nghệ tạo quỹ học bổng cho cc nh khoa học trẻ Việt Nam được đo tạo tại Cộng ha o; tăng cường trao đổi khoa học v cng nghệ giữa 2 nước.

Theo Bộ, hai quốc gia nn tập trung hợp tc vo lĩnh vực đo tạo cho cc khối dịch vụ trong đ bao gồm cả Trung học chuyn nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học v sau đại học; tạo ra những dự n đo tạo song phương về du lịch, quản trị doanh nghiệp, thậm ch thnh lập trường đại học hoặc cao đẳng du lịch vốn 100% nước ngoi ở Việt Nam. Cc cng ty, ngn hng của o c thể hỗ trợ phần vốn hoặc trang thiết bị cho việc triển khai những dự n ny.

Thời gian qua, Việt Nam v Cộng ha o đ c những chương trnh hợp tc đo tạo, trao đổi v giao lưu văn ha nhằm tăng cường mối quan hệ truyền thống. ASEA-UNINET tạo điều kiện cho cc trường Đại học của Việt Nam đẩy mạnh hợp tc với cc trường Đại học của o. Thng qua chương trnh ny, nhiều cn bộ Việt Nam đ được cấp học bổng nghin cứu sinh, thực tập, tham quan ngắn hạn tại o.
Tuấn Anh (Theo TTXVN)

Benutzerprofil anzeigen

Nach oben  Nachricht [Seite 1 von 1]

Befugnisse in diesem Forum
Sie knnen in diesem Forum nicht antworten