www.deutschklub.tk

Sie sind nicht verbunden. Loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich

Duc: Khac nhau giua cac truong Uni, TU va  FH?

Nach unten  Nachricht [Seite 1 von 1]

Tan_Kiem

avatar
Moderator
Moderator
Q.DŨNG thực hiện

TTO - Tôi chuẩn bị đi du học Đức nhưng không biết giữa các trường ĐH Tổng hợp (Uni), ĐH Tổng hợp kỹ thuật (TU) và ĐH Khoa học ứng dụng (FH) khác nhau như thế nào? Tôi nghe nói các trường này cũng giới hạn học sinh vào học? (Lê Việt Anh Hoàng, chupi1986@...)

- Thông tin của Văn pḥng đại diện DAAD Hà Nội:

Các trường ĐH Tổng hợp (Uni), Tổng hợp Kỹ thuật (TU) và ĐH Khoa học ứng dụng (FH) đều “đồng giá trị”, nhưng “khác h́nh thức”.

Tại Đức, trong các ngành Xă hội gần 85% thạc sĩ tốt nghiệp ĐH từ các Fachlochschulen, trong các ngành Khoa học kỹ thuật là hơn 55% c̣n ngành Kinh tế là hơn 45%.

Một thực tế đối với h́nh thức học tại các trường ĐH này:

- Chỉ học sinh tốt nghiệp Trung học hệ 12/13 năm của Đức (Gymnasium), tức Abitur (allgemeine hochschulreife hay fachgebundene hochschulreife), mới được xin nhập học vào các trường ĐH Tổng hợp (Universitaten) hay trường ĐH Tổng hợp kỹ thuật (Technische Universitaten). C̣n học sinh tốt nghiệp Trung học hệ 12 năm của Đức (hay tương tự), tức Fachabitur (Fachhochschlreife) chỉ được xin nhập học vào các trường ĐH Khoa học ứng dụng (Fachhochschulen).

- Khi học dự bị ĐH (Studienkolleg) của các trường ĐH Khoa học ứng dụng th́ sau khi tốt nghiệp thành công (Feststellungsprufung - FSP) chỉ được nhập học vào các Fachhochschulen thôi. Ngược lại, khi học dự bị ĐH của các Universitaten hay Technische Universitaten th́ được nhập học vào tất cả các Universitaten, Technische Universitaten và Fachhochschulen sau khi thi thành công Feststellungsprufung.

- Các Fachhochschulen nhiều khi yêu cầu một chứng chỉ xác nhận thực tập v́ các đối tượng chính học Fachhochschule thường là những người có tay nghề, đă hoặc đang làm việc và muốn nâng cao tŕnh độ khoa học của bản thân để ứng dụng vào thực tế hàng ngày. Chính v́ vậy, chương tŕnh giảng dạy tại Fachhochschulen chặt chẽ và có rút ngắn hơn so với các Universitaten hay tương đương.

Benutzerprofil anzeigen

Tan_Kiem

avatar
Moderator
Moderator
Các điểm tương phản nổi bật nhất:

Benutzerprofil anzeigen

Nach oben  Nachricht [Seite 1 von 1]

Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten